Роль та функції оптової торгівлі

Важлива ланка, що забезпечує необхідну інтенсивність і прискорення процесу руху товару в умовах переходу до ринкових відносин, - оптова торгівля, основною задачею якої є торгівля товарами з подальшим їх перепродажем або професійним використовуванням. Організовуючи рух товарів по каналах розподілу, оптова торгівля сприяє синхронізації виробництва і споживання товарів.

Будучи невід'ємною ланкою єдиної системи руху товару, оптова торгівля вимагає корінної перебудови. Тому одна з важливих довготривалих задач державної політики у області розвитку оптової торгівлі – її структурна перебудова, що передбачає розповсюдження таких форм її організації, які повинні бути максимально зорієнтовані на мале підприємництво в середовищі користувачів послугами оптової ланки.

Існуюча матеріально-технічна база оптової торгівлі створювалася впродовж багатьох десятиліть. Вимагає оновлення складське господарство. Це повинне відбуватися не тільки за рахунок будівництва нових сучасних складів, оснащених прогресивним технологічним устаткуванням, але і за рахунок реконструкції і технічного переоснащення діючих складів, раціоналізації наявної матеріально-технічної бази. Серед інших задач державної політики у області розвитку оптової торгівлі необхідно відзначити розвиток конкурентного середовища і подолання монополізму на ринку оптової торгової діяльності, а також стимулювання роботи оптової ланки по упровадженню активних форм просування на ринок вітчизняних товарів.

У зв'язку з новими задачами, що висуваються перед оптовою торгівлею, цілями її розвитку повинні стати:

 • створення розвиненої структури каналів руху товару;
 • підтримка належної інтенсивності товаропотоків;
 • формування резервних джерел фінансового забезпечення процесу руху товару;
 • забезпечення економії сукупних витрат обігу.

У ринково-орієнтованій системі господарських відносин змінюються і функції оптової торгівлі. Так, по відношенню до оптових покупців її функції повинні зводитися до:

 • оцінці потреб і попиту;
 • перетворенню промислового асортименту в торговий;
 • накопиченню і зберіганню товарних запасів;
 • доставці товарів;
 • кредитуванню;
 • інформаційному і консалтинговому обслуговуванню.

Функції оптової торгівлі по відношенню до постачальників товарів повинні полягати в наступному:

 • концентрація комерційної діяльності;
 • підтримка процесу переходу прав власності на товар;
 • інвестиційне забезпечення процесу руху товару;
 • мінімізація комерційного ризику;
 • маркетингове обслуговування.

Переорієнтація оптової торгівлі в цільовому і функціональному відношенні дозволить не тільки створити умови для поглиблення реформ в торгівлі, але і забезпечить стратегічну стабільність споживацького ринку в цілому.