Типи та види оптових підприємств

Оптова торгівля має в своєму розпорядженні обширну мережу підприємств, що здійснюють купівлю-продаж товарів з метою їх подальшого перепродажу, а також надаючих послуги з організації оптового обороту товарів. В даний час мережа оптових торгових підприємств представлена підприємствами різних форм власності і відомчої приналежності.

Структурна політика розвитку оптової торгівлі довготривалої, що проводиться в країні, за мету ставить забезпечення ринкової різноманітності структур, що здійснюють оптову торгову діяльність, що дозволить наповнити споживацький ринок товарами, створить умови для безперешкодного їх просування по каналах розподілу, активізації вітчизняних товаровиробників.

Істотно розширяються права оптових підприємств. Вони самостійно визначають свою спеціалізацію, сферу і зону діяльності, рівень автономності функціонування і функціональну орієнтацію.

Оптова торгівля в ринкових умовах повинна бути гнучкішою і здатною оптимально реагувати на будь-які зміни економічних умов. Це може бути забезпечено на основі послідовного розвитку типової і видової різноманітності оптових структур на споживацькому ринку.

У основу типової різноманітності оптових підприємств встановлені масштаби їх діяльності, з урахуванням чого слід виділяти крупні оптові підприємства загальнонаціонального рівня і оптові підприємства регіонального рівня.

Кожен тип оптових підприємств може існувати в різних видах. При цьому оптові підприємства можуть бути наступних видів:

  • що спеціалізуються на оптовій торговій діяльності, здійснюють повний комплекс закупівельно-збутових операцій з переходом права власності на товар до оптової ланки. Це так звані незалежні оптові торговці;
  • посередницькі оптові структури, що не використовують в своїй діяльності перехід до них права власності на товар (дистриб'ютори);
  • організатори оптового обороту.