Державне регулювання діяльності підприємств торгівлі

Цілями державного регулювання є створення умов для розвитку бізнесу в торгівлі. Торгівля є важливим джерелом формування прибуткової частини бюджету країни.

Пріоритетними задачами у області державного регулювання підприємництва є:

 • розробка і ухвалення законодавчої бази, що забезпечує правовий захист інтересів торговельних організацій і окремих громадян;
 • забезпечення контролю над виконанням законодавства (нині діючого);
 • строга регламентація функцій урядовців;
 • створення умов для вільної і добросовісної конкуренції;
 • забезпечення прийнятної фінансової, податкової і процентної політики;
 • забезпечення дотримання норм трудового законодавства.

Методи державного регулювання в умовах ринкових відносин бувають прямі (пряме директивне втручання органів держрегулювання в діяльність підприємств торгівлі) і непрямі (опосредований вплив) – заходи фінансової і кредитний – грошової політики, податкова система, система пільг, тарифна політика і ін.

Задача держави – забезпечити оптимальне поєднання прямих і непрямих методів регулювання державою торговельних організацій, відповідне умовам, що склалися на даний момент.

Джерела:

 1. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. /Під ред. Н.М. Ушакової / - К.: “Хрещатик”, 1999. – 800с.
 2. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – Киев: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с.
 3. Лукашевич В.В. Основы менеджмента в торговле. – М.: Экономика, 1996. – 191 с.
 4. Экономика торгового предприятия: Учеб. Пособ. /С.Н. Лебедева, Н.А. Казиначикова и др.- 2-е изд. – Минск: Новое знание, 2002.
 5. Пигунова О.В. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли. – М.: Издательско-книготорговій центр “Маркетинг” , 2002.