Класифікація та функції роздрібних торгових підприємств

Комерційна діяльність на підприємствах роздрібної торгівлі має свою специфіку, яка виявляється на всіх її етапах. Це пов'язано перш за все з тим, що роздрібний ринок – це споживацький ринок, де покупці придбавають товари і послуги для особистого споживання. Тут представлена величезна кількість відмінних один від одного по рівню доходів і споживання, соціальному положенню, освіті і іншим ознакам покупців. Природно, що ці обставини повинні враховувати працівники роздрібних торгових підприємств в своїй комерційній діяльності, оскільки саме в магазинах і інших пунктах роздрібного продажу здійснюється визнання або невизнання товару або послуги кінцевим споживачем.

Успіх комерційної діяльності в роздрібній торгівлі багато в чому залежить від того, наскільки кваліфіковано і своєчасно працівники зможуть розібратися у вимогах покупців і задовольнити їх, від вживаних методів продажу, стану і розміщення роздрібної торгової мережі і інших чинників.

Для того, щоб забезпечити успішну реалізацію товарів кінцевим споживачам, на роздрібних торгових підприємствах повинна проводитися повсякденна робота по вивченню і прогнозуванню купівельного попиту населення. З цією метою в магазинах повинен бути організований облік продажу і запасів товарів в асортиментному розрізі, а також реєстрація незадоволеного попиту і вимог покупців до якості окремих видів і різновидів товарів. Враховуючи, що ця робота достатньо складна і трудомістка, облік руху товарів широкого асортименту можливий лише на основі використовування сучасної комп'ютерної техніки (касових терміналів і т.п.).

Для стимулювання збуту товарів повинні широко використовуватися різні види і засоби реклами.

Найвідповідальнішим є завершальний етап комерційної роботи, який здійснюється на стадії роздрібної купівлі-продажу товарів. При цьому роздрібне торгове підприємство за договором роздрібної купівлі-продажу зобов'язується передати покупцю товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього користування, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю.

Договір роздрібної купівлі-продажу є публічним договором. Це означає, що роздрібне торгове підприємство зобов'язане продавати товари кожному, не надаючи переваги одному покупцю перед іншим. Він вважається укладеним в належній формі з моменту видачі продавцем покупцю касового або товарного чека, або іншого документа, підтверджуючого оплату товару, В той же час, відсутність у покупця вказаних документів не позбавляє його можливості посилатися на свідчення свідків на підтвердження укладення договору і його умов.

Роздрібне торгове підприємство зобов'язане надати покупцю необхідну достовірну інформацію про товар, пропонований до продажу. Покупець має право до покупки оглянути товар, зажадати проведення в його присутності перевірки властивостей товару або демонстрації його використовування, якщо це не виключено зважаючи на характер товару і не суперечить правилам, прийнятим в роздрібній торгівлі. Продавець, що не надав покупцю можливість одержати відповідну інформацію про товар, несе відповідальність за недоліки товару, переданого покупцю, якщо покупець доведе, що вони виникли у зв'язку з відсутністю у нього такої інформації. Покупець з продавцем має право визначити термін, протягом якого товар не може бути проданий іншому покупцю.

Договором роздрібної купівлі-продажу може бути передбачена оплата товару через певний час після його передачі покупцю (продаж товарів в кредит).

Покупець має право протягом чотирнадцяти днів з моменту передачі йому непродовольчого товару, якщо триваліший термін не оголошений продавцем, обміняти куплений товар в місці покупки і інших місцях, оголошених продавцем, на аналогічний товар інших розмірів, форми, габариту, фасону, забарвлення або комплектації, виробивши у разі різниці в ціні відповідний перерахунок з продавцем.

За відсутності у продавця необхідного для обміну товару покупець має право повернути продавцю придбаний товар і одержати сплачену за нього грошову суму.

Вимога покупця про обмін або про повернення товару підлягає задоволенню, якщо товар не був у вживанні, збережені його споживацькі властивості і є доказу придбання його у даного продавця.

Слід також мати на увазі, що відносини за договором роздрібної купівлі-продажу з участю покупця-громадянина регулюються не тільки Цивільним кодексом, але і Законом «Про захист прав споживачів» і іншими правовими актами.

Однією з важливих задач комерційної діяльності роздрібних торгових підприємств є забезпечення ними своєї конкурентоспроможності. Основним способом досягнення цієї задачі є пропозиція покупцям товарів і послуг належної якості, в потрібному асортименті, в необхідні терміни і на вигідніших умовах, ніж у конкурентів.

Тому, оцінюючи свою конкурентоспроможність і конкурентні позиції на роздрібному ринку, торгове підприємство повинне виявити, скільки реальних і потенційних конкурентів воно має, інформацію про них, їх позицію на ринку і т.д.

Для того, щоб забезпечити високу ефективність роботи торгового підприємства, а також збільшення об'ємів продажу товарів, необхідно використовувати різні форми активізації і стимулювання збуту. Зокрема, активізації продажу товарів багато в чому сприяє торгівля через дрібнороздрібні підприємства, автокрамниці, судна-магазини, магазини-вагони, а також організація і проведення ярмарків, виставок-продажів.

У роздрібній торгівлі можна виділити цінові і нецінові засоби стимулювання продажу товарів. До цінових засобів стимулювання відносять розпродаж за пониженими цінами, систему премій, продаж товарів в кредит на пільгових умовах. До нецінових засобів збільшення продажу необхідно віднести високоякісну упаковку і рекламне оформлення, раціональне розміщення і викладення товарів в торговому залі магазина, пропозиція різноманітних додаткових послуг покупцям.

Процес обігу товарів і доведення їх до безпосередніх споживачів завершується в роздрібній торговій мережі, що становить основу матеріально-технічної бази торгівлі і є сукупністю торгових підприємств.

Під торговим підприємством розуміють майновий комплекс, використовуваний організацією для купівлі-продажу товарів і надання послуг торгівлі. У основу класифікації роздрібних торгових підприємств встановлені наступні ознаки:

 • види і особливості пристрою;
 • тип підприємства;
 • форма торгового обслуговування;
 • тип будівлі і особливості його об'ємно-планувального рішення;
 • функціональні особливості підприємства.

По видах і особливостях пристрою підприємства роздрібної торгівлі підрозділяють на магазини, магазини-склади, павільйони, кіоски, автокрамниці, торгові автомати і ін.

Залежно від асортименту реалізовуваних: товарів і розміру торгової площі магазини підрозділяють на типи (універмаг, універсам і т. п.), а усередині кожного типу (залежно від величини торгової площі) – на тіпоразмери.

По формах обслуговування розрізняють салонове обслуговування покупців, індивідуальне обслуговування через прилавок або продавцем в магазині самообслуговування. Форма торгового обслуговування – організаційний прийом, що є поєднанням методів обслуговування.

З урахуванням типу будівлі і особливостей його об'ємно-планувального рішення підприємства роздрібної торгівлі підрозділяють на комплекси, що окремо стоять, вбудовано-прибудовані і торгові, вони також бувають одноповерхові, багатоповерхові, з підвальними приміщеннями або без них.

По функціональних особливостях роздрібні торгові підприємства діляться на стаціонарні, пересувні, сезонні, посилочні і комісійні.

Завершуючи комплексний торгово-технологічний процес руху товару, магазини виконують ряд торгових (комерційних) і технологічних функцій.

Основні торгові функції магазинів наступні:

 • вивчення купівельного попиту на товари;
 • складання заявок на завезення товарів;
 • формування асортименту товарів;
 • реклама товарів і послуг.

До технологічних функцій (операціям) відносять:

 • прийом товарів, що поступили в магазин, по кількості і якості;
 • забезпечення зберігання товарів;
 • виконання операцій, пов'язаних з виробничою доробкою товарів (фасовка, упаковка і ін.);
 • внутрішньомагазинне переміщення, розміщення і викладення товарів в торговому залі;
 • продаж товарів (пропозиція товарів і надання допомоги покупцям в їх виборі, виконання розрахункових операцій).

Крім того, магазини виконують функції, пов'язані з наданням покупцям додаткових послуг (попередній прийом замовлень на товари, доставка куплених в магазині товарів на будинок покупцю і т.д.).

Об'єм і характер виконуваних магазином функцій залежатимуть від його типу і розміру, господарської самостійності, технічної оснащеності, місця розташування і інших чинників. Наприклад, магазин, що володіє повною господарською самостійністю, окрім перерахованих вище функцій виконує також функції, пов'язані з оптовими закупівлями товарів і розрахунками за, їх, здійснює управління і господарське обслуговування підлеглих йому торгових одиниць. Тут, як правило, є більше можливостей для надання широкого кола додаткових послуг.

Один з перспективних напрямів вдосконалення роздрібної торгової мережі – її спеціалізація. Вона сприяє полегшенню праці торгових працівників і зростанню його продуктивності, ефективнішому використовуванню матеріально-технічної бази торгівлі і робить позитивний вплив на якість обслуговування покупців.

Спеціалізація магазинів може здійснюватися по:

 • товарному профілю (ознаці);
 • формам торгового обслуговування;
 • функціональній ролі.

З урахуванням товарної спеціалізації магазини ділять на наступні групи:

 • універсальні – реалізовуючі універсальний асортимент продовольчих або непродовольчих товарів (універсам, універмаг і т.п.);
 • спеціалізовані, в основу побудови асортименту яких встановлені товари однієї товарної групи або її частини (вузькоспеціалізовані);
 • комбіновані – реалізовуючі декілька груп товарів, зв'язаних спільністю попиту і задовольняючих окремі потреби (м'ясо-риба, трикотаж-галантерея), а також споживацьких комплексів, що спеціалізуються на продажу (товари для жінок, для дітей, для будинку і т.д.).
 • змішані, ведуть торгівлю як продовольчими, так і непродовольчими товарами. До цієї групи відносять магазини «Товари повсякденного попиту».

Рівень спеціалізації може бути визначений і шляхом відношення торгової площі спеціалізованих магазинів до загальної торгової площі магазинів. Розрахувавши цей показник, можна скласти чіткіше уявлення про рівень спеціалізації роздрібної торгової мережі в населеному пункті, районі і т.д.

На раціональний розвиток роздрібної торгової мережі, її побудову і розміщення великий вплив робить типізація підприємств роздрібної торгівлі. Під типізацією розуміють систему заходів, направлених на відбір технічно довершених і економічно ефективних типів магазинів. Типізація дозволяє усунути зайве різноманіття типів магазинів і сприяє раціональнішому управлінню роздрібною торговою мережею. Завдяки ній можна ширше застосовувати типові рішення по таких напрямах, як формування товарного асортименту, вибір торгово-технологічного устаткування, упровадження раціональної організації праці і т.д.

До основних ознак, що визначають тип магазину, відносяться асортиментний профіль і розмір торгової площі. Залежно від вживаних форм торгового обслуговування і розміру торгової площі підприємства роздрібної торгівлі можна розділити на декілька груп, кожна з яких включає різні типи магазинів:

 • універсальні магазини (гіпермаркет, універсам (супермаркет), універмаг, універмаг «Дитячий світ», магазин-склад, гастроном і т. п.);
 • спеціалізовані продовольчі магазини (риба, м'ясо, сири, мінеральні води і т.п.);
 • спеціалізовані непродовольчі магазини (одяг, взуття, меблі, господарські товари і т.п.);
 • магазини іншої товарної спеціалізації (природа, насіння, книги і т.п.);
 • неспеціалізовані продовольчі магазини (продукти і т.п.);
 • неспеціалізовані непродовольчі магазини (будинок торгівлі, все для будинку, товари для жінок, промтовари, комісійний магазин і т.п.).

При організації мережі магазинів в містах і селищах міського типу користуються Номенклатурою типів магазинів. Вона включає основні і додаткові типи магазинів.

Основні типи магазинів є підприємствами, на основі яких в перспективі повинна бути створена раціональна система торгового обслуговування населення. Магазини цієї групи створюються за рахунок нового будівництва і реконструкції діючих підприємств із зміною у разі потреби їх асортиментного профілю.

Додаткові типи магазинів призначені для застосування при реконструкції і використовування діючих торгових приміщень. Діюча номенклатура типів продовольчих і непродовольчих магазинів передбачає не тільки магазини з універсальним асортиментом відповідних товарів (універсами і універмаги), але і достатньо широкий перелік спеціалізованих і вузькоспеціалізованих магазинів, що підрозділяються залежно від розмірів торгової площі на типорозміри. Так, наприклад, універсами, розташовані в містах, можуть мати розміри торгової площі 400, 650, 1000, 1500 або 2000 кв. м, універмаги – 3500, 4500, 6500, 8500, 11000, 15500 або 22000 кв. м.

Крім того, номенклатура передбачає відповідні типорозміри магазинів для міст з чисельністю населення до 50 тис. людина, від 50,1 до 100, від 100,1 до 250, від 250,1 до 500 і від 500,1 до 1000 тис. людина.

У окремі групи роздрібних торгових підприємств виділені дрібно роздрібні підприємства: павільйони, кіоски і пересувні підприємства торгівлі (автокрамниці, судна-магазини і т. д.).

Типи торгових підприємств не є незмінними. Вони удосконалюються під впливом процесів, пов'язаних з переходом до ринкової економіки, а також науково-технічного прогресу і інших чинників. Так, останніми роками в містах з'явилися супермаркети – крупні магазини самообслуговування з широким асортиментом переважно продовольчих товарів і великим об'ємом товарообігу.

Магазини оснащені сучасними торговими меблями і торгово-технологічним устаткуванням. У них застосовується прогресивна технологія.

У зарубіжній торгівлі все більш широке поширення набувають гіпермаркети. У них, як і в супермаркетах, застосовується самообслуговування. Головна відмінність гіпермаркетів від інших магазинів – дуже великі (не менше 5000 кв. м) торгові площі і величезні об'єми продажів. Крім того, в них застосовується політика низьких цін і невеликих націнок. Оплата за товари виробляється в єдиному контрольно-касовому вузлі магазина при виході. У гіпермаркетів влаштовуються великі стоянки для автомашин покупців. Їх зручно відвідувати всією сім'єю і скоювати закупівлі продуктів на довгий час.