Порядок формування асортименту товарів в магазинах

Формування асортименту товарів в магазинах, на відміну від підприємств оптової торгівлі, має свою специфіку. При цьому необхідно враховувати вплив багатьох чинників. На побудову асортименту товарів в роздрібних торгових підприємствах роблять вплив наступні чинники:

  • тип і розмір магазина і його технічна оснащеність;
  • умови товаропостачання роздрібної торгової мережі (в першу чергу наявність стабільних джерел);
  • чисельність обслуговуваного населення;
  • транспортні умови;
  • наявність мережі магазинів-конкурентів і ін.

Відомо, що однією з важливих ознак, що визначають тип магазина, є його асортиментний профіль. Тому перше, що слід враховувати при формуванні асортименту товарів, - тип роздрібного торгового підприємства. Крім того, в магазинах одного типу, але з різною торговою площею асортимент товарів відрізнятиметься як по широті, так і по глибині. Істотний вплив при цьому надаватиме і оснащеність магазина, наприклад, холодильним устаткуванням. Для того, щоб забезпечити постійну наявність у продажу певних товарів, необхідно, щоб магазин забезпечувався ними із стабільних джерел і бажано в централізованому порядку.

На формування асортименту товарів роздрібних торгових підприємств сильний вплив роблять соціальний склад обслуговуваного населення і характер його трудової діяльності, рівень розвитку культури, соціальне забезпечення і рівень доходів населення. Вельми істотним чинником є рівень цін на товари. Окрім цього, слід враховувати статевовіковий, професійний і національний склад населення, його традиції і звичаї, а також кількість і структуру обслуговуваних сімей.

При формуванні асортименту товарів не можна не враховувати наявність мережі магазинів-конкурентів, представленого в них асортименту товарів, рівня цін на товари, методів продажу, пропонованих послуг і т.д.

Процес формування асортименту товарів в роздрібній торговій мережі можна умовно розділити на три етапи.

На першому етапі встановлюється укрупнений асортимент товарів, тобто визначається асортиментний профіль магазинів. Ця робота проводиться з урахуванням діючих принципів розміщення роздрібної торгової мережі і на підставі маркетингових досліджень у області цільового ринку. З урахуванням цього визначається місце і роль магазина в загальній системі торгового обслуговування міста, району і т.д.

Другий етап передбачає встановлення кількісного співвідношення окремих груп товарів в магазині, тобто розраховується структура укрупненого асортименту.

На третьому етапі визначається розгорнений асортимент, тобто здійснюється підбір конкретних різновидів товарів кожної групи по різних ознаках. При цьому в кожному магазині повинно бути забезпечено відповідність пропонованого асортименту товарів попиту населення. Враховують також вплив різних чинників на побудову асортименту товарів на кожному конкретному роздрібному торговому підприємстві.

Таким чином, формування асортименту товарів в магазинах повинне бути в першу чергу підлегле інтересам якнайповнішого задоволення попиту населення, тобто повинні бути забезпечені достатня повнота асортименту товарів, добре відомих населенню, і комплексність їх пропозиції. Крім того, повинна бути забезпечена прибуткова робота магазина.

Реалізації в магазинах повинні підлягати товари належної якості.

Слід враховувати, що асортимент товарів постійно обновляється. Цей процес відбувається під впливом науково-технічного прогресу, моди, сезонних коливань в попиті і інших чинників. Тому на роздрібних торгових підприємствах постійно повинна проводитися робота по формуванню попиту шляхом активного включення нових товарів в пропонований асортимент. При цьому покупців треба проінформувати про появу нових товарів. Крім того, в період сезонної торгівлі роздрібні торгові підприємства повинні розширювати асортимент відповідних товарів.

Відповідно до діючих Правил продажу окремих видів товарів, асортимент пропонованих до продажу товарів і перелік послуг, що надаються, визначаються продавцем (магазином і т.п.) самостійно відповідно до профілю і спеціалізації його діяльності.

Проте, беручи до уваги необхідність постійного регулювання асортименту товарів з урахуванням змін кон'юнктури ринку і інших чинників, в магазинах, як і на підприємствах оптової торгівлі, можуть бути використані асортиментні переліки товарів, які встановлюють для кожного конкретного магазина залежно від його типу, розміру торгової площі, місця розташування і інших чинників.

Наявність таких переліків дозволяє не тільки раціонально регулювати асортимент товарів, але і систематично контролювати його повноту і стабільність. Під повнотою асортименту розуміють можливість широкого вибору їх різновидів, а під стабільністю – постійна наявність у продажу товару відповідного вигляду. Вони можуть бути визначені за допомогою коефіцієнтів повноти і стабільності асортименту.

В умовах переходу до ринкових відносин робота по формуванню асортименту в магазинах значно ускладнюється. Широта і глибина асортименту реалізовуваних товарів багато в чому залежать від кваліфікації працівників магазинів і комерційних служб торгових фірм і організацій, які повинні мати в своєму розпорядженні обширну інформацію про попит покупців, джерела можливого надходження товарів, цінах на товари і іншою комерційною інформацією.