Устрій магазинів, склад та взаємозв’язок приміщень

Будівлі, які використовують для розміщення магазинів, класифікують по наступних основних ознаках:

 • капітальності споруди;
 • розміщенню;
 • особливостям об'ємно-планувального рішення;
 • матеріалу стін і конструктивних елементів.

Будівлі і споруди, в яких розміщують магазини, повинні відповідати ряду технологічних, архітектурно-будівельних, економічних і санітарно-гігієнічних вимог.

Особливі вимоги пред'являються до генерального плану і впорядкування ділянки, на якому розміщений магазин. Функціональна сторона генерального плану повинна передбачати зону для відвідувачів і господарську зону.

Магазин повинен мати в своєму розпорядженні комплекс приміщень, необхідних для раціонального функціонування торгово-технологічного процесу.

Склад і розміри приміщень залежать від типу магазина і його загальної площі.

Сукупність приміщень магазина у відповідному їх взаємозв'язку складає його технологічне планування. По функціональному призначенню приміщення підрозділяють на наступні групи:

 • торгові;
 • для приймання, зберігання і підготовки товарів до продажу;
 • підсобні;
 • адміністративно-побутові;
 • технічні.

Всі приміщення магазина повинні бути розташовані з урахуванням забезпечення раціонального взаємозв'язку між ними. Так, планування торгових приміщень, а також приміщень (зон) для приймання, зберігання і підготовки товарів до продажу, підсобних і адміністративно-побутових приміщень повинна відповідати наступним основним вимогам:

 • торгові приміщення повинні бути безпосередньо пов'язані з приміщеннями для зберігання і підготовки товарів до продажу, щоб можна було забезпечити оперативне поповнення товарних запасів в торговому залі, використовуючи найкоротші шляхи руху товарів;
 • оптимальним є рішення, коли торговий зал і комори розташовані на одному рівні;
 • торговий зал повинен бути пов'язаний з приміщеннями для приймання товарів по можливості найкоротшим шляхом, що особливо важливе під час вступу до магазина товарів в тарі-устаткуванні;
 • приміщення для зберігання товарів повинні бути непрохідними, з максимально наближеними до них приміщеннями для приймання і підготовки товарів до продажу;
 • приміщення для зберігання тари, обмінного фонду контейнерів, пакувальних матеріалів та інвентарю бажано розташовувати безпосередньо у приймальної або розвантажувальної рампи;
 • пункт прийому посуду від населення повинен мати окремий вхід і бути сполучений з розвантажувальною платформою для перевантаження склопосуду з комори на автотранспорт;
 • адміністративно-побутові приміщення повинні бути пов'язані з торговими приміщеннями, а також з приміщеннями для приймання, зберігання і підготовки товарів до продажу. У свою чергу, між приміщеннями цієї групи повинен бути забезпечена належний взаємозв'язок. Наприклад, необхідне планувальне об'єднання приміщень для відпочинку і буфета. Гардеробні приміщення, санвузли, мийні повинні бути пов'язані зі всіма групами приміщень магазина.

Розміщення приміщень і їх планування повинні бути направлені на забезпечення максимальних зручностей для покупців при відборі і покупці ними товарів, раціональне здійснення всіх торгово-технологічних операцій на основі широкого упровадження сучасного торгово-технологічного устаткування.

Планування приміщень магазина повинне забезпечувати нормальні умови роботи персоналу, високий рівень продуктивності праці працівників. Пристрій і розміщення приміщень повинні бути підлеглі вимогам збереження товарно-матеріальних цінностей на торгових підприємствах.

Основним торговим приміщенням є торговий зал, який, як правило, займає велику частку в загальній площі магазина. Він служить для розміщення робочого і виставкового запасу товарів, тут виробляється відбір товарів покупцями, здійснюються розрахункові операції за відібрані товари, виявляються різні додаткові послуги покупцям. У торговому залі організовані робочі місця продавців, касирів, продавців, касирів-контролерів і інших працівників магазина. Тому пристрій і планування торгового залу повинні відповідати вимогам раціональної організації скоюваних тут операцій. Найважливішими з цих вимог є: вільний рух купівельного потоку; забезпечення найкоротших шляхів руху товарів із зон зберігання і підготовки товарів до продажу до місць їх викладення і розміщення; створення умов хорошого роздивлення і зручності для орієнтації покупців.

Розрізняють наступні основні варіанти технологічних планувань торгового залу:

 • лінійну;
 • боксовую;
 • змішану.

Вибір відповідного варіанту технологічного планування здійснюється з урахуванням розмірів і конфігурації торгового залу, асортименту реалізовуваних товарів і методів їх продажу. У свою чергу, лінійне планування може бути трьох варіантів: подовжня, поперечна і змішана. При боксової плануванні всю площу торгового залу розбивають на ізольовані один від одного бокси (відділи). Кожен бокс має самостійний вузол розрахунку. Звичайно боксовая планування застосовується в крупних магазинах з великою торговою площею. В порівнянні з лінійною вона менш зручна, оскільки при комплексній покупці покупець вимушений звертатися в різні відділи і виробляти оплату за відібрані товари в декількох вузлах розрахунку. Виділення окремих боксів може бути виправдане при продажу специфічних товарів, що вимагають спеціального вибору (ювелірних виробів і т. п.). Змішане планування передбачає розстановку устаткування в торговому залі з використанням комбінацій лінійного і боксового планування.

При розробці схеми технологічного планування для конкретного магазина слід враховувати його тип, розмір торгової площі, конфігурацію торгового залу і т.д. Технологічна схема повинна відповідати наступним основним вимогам:

 • створювати для покупців умови безперешкодного вибору товарів в мінімально короткий термін;
 • забезпечувати застосування самообслуговування при продажу більшості товарів;
 • оптимально використовувати торгові площі;
 • створювати необхідні умови працівникам магазина для раціональної організації торгово-технологічного процесу.

Важливу роль в організації безперебійного торгово-технологічного процесу магазина виконують приміщення для приймання, зберігання і підготовки товарів до продажу. Склад і розміри цієї групи приміщень залежать від типу і розміру магазина, характеру виконуваних технологічних операцій.