Торгово-технологічний процес в магазині

Торгово-технологічний процес в магазині є комплексом взаємозв'язаних торгових (комерційних) і технологічних операцій і є завершальною стадією всього торгово-технологічного процесу руху товару. На цій стадії до здійснення торгово-технологічного процесу руху товару підключаються роздрібні покупці, які, залежно від вживаних методів продажу товарів, можуть виконувати в ньому вельми активну роль.

Структура торгово-технологічного процесу, послідовність виконання різних операцій залежать від ступеня господарської самостійності торгового підприємства, вживаного методу продажу товарів, типу, розміру магазина і інших чинників.

Велику роль в торгово-технологічному процесі виконують комерційні операції. Їх своєчасність і якість виконання впливають на широту і глибину асортименту пропонованих товарів, безперебійність торгівлі ними і в цілому на якість обслуговування покупців. До числа таких операцій відносять вивчення попиту покупців, складання заявок на завезення товарів, формування оптимального асортименту, організацію реклами і інформації. Природно, що в самостійних торгових підприємствах характер комерційних операцій складніший, ніж в магазинах, що не володіють господарською самостійністю.

Таким чином, торгово-технологічний процес в магазині можна розділити на три основні частини:

  • операції з товарами до пропозиції їх покупцям;
  • операції безпосереднього обслуговування покупців;
  • додаткові операції по обслуговуванню покупців.

Торгово-технологічний процес в магазині повинен ґрунтуватися на наступних принципах:

  • забезпечення комплексного підходу до його побудови;
  • створення максимальних зручностей для покупців;
  • досягнення найраціональнішого використовування приміщень і торгово-технологічного устаткування магазина;
  • створення для працівників магазина сприятливих умов праці і відпочинку, що забезпечує високу культуру і продуктивність праці;
  • забезпечення необхідної економічної ефективності роботи магазина.

Перед доставкою в торговий зал товари маркірують і укладають в лотки, корзини, ящики, візки або тару-устаткування.