Правила продажу окремих видів товарів

Продаж товарів на підприємствах роздрібної торгівлі повинен здійснюватися в строгій відповідності з Правилами продажу окремих видів товарів. Вони затверджуються Урядом і розповсюджуються на підприємства, що здійснюють продаж товарів за договором роздрібної купівлі-продажу, незалежно від їх організаційно-правової форми.

Режим роботи магазина або іншого підприємства роздрібної торгівлі, що знаходиться в державній або муніципальній власності, встановлюється за рішенням відповідних органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування. У решті випадків режим роботи підприємства встановлюють самостійно.

Асортимент пропонованих до продажу товарів, перелік послуг, що надаються, а також форми обслуговування визначаються продавцем (магазином або іншим підприємством роздрібної торгівлі) самостійно відповідно до профілю і спеціалізації своєї діяльності.

Магазин зобов'язаний дотримуватися обов'язкових вимог до торгових підприємств, що встановлені в державних стандартах, санітарних, ветеринарних, протипожежних правилах і інших нормативних документах, а також повинен мати в своєму розпорядженні необхідні приміщення, устаткування і інвентар, що забезпечує належні умови торгівлі.

До уваги покупців повинне бути доведене за допомогою вивіски фірмове найменування організації, місце її знаходження і режим роботи. А якщо продавець є індивідуальним підприємцем, то він повинен надати також покупцю інформацію про державну реєстрацію і найменування органу, що зареєстрував його.

Якщо діяльність продавця підлягає ліцензуванню, то він зобов'язаний надати інформацію про номер і термін дії ліцензії, а також про орган, її що видав.

У обов'язок продавця входить доведення до уваги покупців достовірної інформації про товари і їх виготівників, яка повинна містити:

 • найменування товару;
 • фірмове найменування (найменування) і місцезнаходження (юридична адреса) виготівника товару, місце знаходження організації (організацій), що уповноваженої виготівником (продавцем) на ухвалення претензій від покупців і проводить ремонт і технічне обслуговування товару;
 • позначення стандартів, вимогам яких повинен відповідати товар;
 • відомості про основні споживацькі властивості товару;
 • правила і умови ефективного і безпечного використовування товару;
 • гарантійний термін, якщо він встановлений для конкретного товару;
 • термін служби або термін придатності, якщо вони встановлені для даного товару, а також відомості про необхідні дії покупця після закінчення вказаних термінів і можливих наслідках при невиконанні таких дій, якщо товари після закінчення вказаних термінів представляють небезпеку для життя, здоров'я і майна покупця або стають непридатними для використовування за призначенням;
 • ціну і умови придбання товару.

Покупець повинен бути проінформований, якщо товар, що придбається ним, був у вживанні або в ньому усувався недолік.

При продажу товарів продавець доводить до відомості покупця інформацію про підтвердження відповідності товарів встановленим вимогам шляхом маркіровки їх в установленому порядку знаком відповідності і ознайомлення споживача по його вимозі з одним з наступних документів:

 • сертифікат або декларація про відповідність;
 • копія сертифікату, завірена утримувачем оригіналу сертифікату, нотаріусом або органом по сертифікації товарів, що видав сертифікат;
 • товарно-супровідні документи, оформлені виробником або постачальником (продавцем).

Магазин або інше підприємство роздрібної торгівлі повинні надати споживачу інформацію про послуги, що надаються, цінах на них і умовах їх надання, а також про вживані форми обслуговування при продажу товарів (по попередніх замовленнях і т.д.).

Покупцю повинна бути надана можливість самостійно або за допомогою продавця ознайомитися з необхідними товарами. Він має право оглянути пропонований товар, зажадати проведення в його присутності перевірки властивостей або демонстрації його дії, якщо це не виключено зважаючи на характер товару і не суперечить правилам, прийнятим в роздрібній торгівлі.

Ціна реалізовуваних на даному підприємстві товарів, а також інші умови договору купівлі-продажу повинні бути однаковими для всіх покупців, за винятком тих випадків, коли законами або іншими нормативними правовими актами допускається надання пільг для окремих категорій покупців.

Покупцю можуть бути запропоновані послуги у зв'язку з продажем товарів тільки з його згоди. Він має право відмовитися від послуг, пропонованих при продажу товарів, а також зажадати повернення сум, сплачених за послуги, надані без його згоди.

У разі доставки великогабаритних товарів силами покупця продавець зобов'язаний безкоштовно забезпечити їх завантаження на транспортний засіб покупця.

При продажу товару з умовою про його ухвалення покупцем в певний термін продавець не може продати товар іншому покупцю протягом цього терміну.

Покупець має право протягом 14 днів з моменту-передачі йому непродовольчого товару належної якості, якщо триваліший термін не оголошений продавцем, обміняти в місці покупки і інших місцях, оголошених продавцем, куплений товар на аналогічний товар інших розміру, форми, габариту, фасону, забарвлення або комплектації, зробивши, у разі різниці в ціні, необхідний перерахунок з продавцем.

Якщо у продавця відсутній необхідний для обміну товар, покупець має право повернути придбаний товар і одержати сплачену за нього грошову суму або обміняти його на аналогічний товар при першому надходженні відповідного товару в продаж. Ці вимоги підлягають задоволенню за умови, що товар не був у вживанні, збережені його товарний вигляд, споживацькі властивості, пломби, ярлики, а також є доказ придбання товару у даного продавця. Це правило не розповсюджується на товари, що не підлягають обміну і включені у відповідний перелік, затверджений Урядом.

Покупець, якому проданий товар неналежної якості, якщо його недоліки не були обумовлені продавцем, має право по своєму вибору зажадати від продавця:

 • заміни на товар аналогічної марки (моделі, артикулу);
 • заміни на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу) з відповідним перерахунком купівельної ціни;
 • відповідного зменшення купівельної ціни;
 • негайного безвідплатного усунення недоліків товарів;
 • відшкодування витрат на усунення недоліків товару;
 • розірвання договору купівлі-продажу.

Одночасно покупець має право зажадати також повне відшкодування збитків, заподіяних йому унаслідок продажу товару неналежної якості.

У Правилах продажу окремих видів товарів висловлені особливості продажу:

 • продовольчих товарів;
 • текстильних, трикотажних, швейних і хутряних товарів і взуття;
 • технічно складних товарів побутового призначення;
 • парфюмерно-косметичних товарів;
 • автомобілів, мототехніки, причепів і номерних агрегатів;
 • виробів з дорогоцінних металів і коштовних каменів;
 • лікарських препаратів і виробів медичного призначення;
 • тварин і рослин;
 • товарів побутової хімії;
 • пестицидів і агрохімікатів;
 • екземплярів фільмів, відтворених на відеоносіях;
 • зброї і патронів до неї.