Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами

Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені Урядом, регулюють відносини між комісіонером і комітентом за договором комісії, а також між комісіонером і покупцем при продажу прийнятих на комісію товарів. Договір комісії полягає між комісіонером (організацією, незалежно від організаційно-правової форми, а також індивідуальним підприємцем, здійснюючими продаж товарів, прийнятих на комісію, за договором роздрібної купівлі-продажу) і комітентом (громадянином, що здає товар на комісію з метою продажу цього товару комісіонером за винагороду).

Прийом товарів на комісію оформляється шляхом складання договору комісії, квитанції або іншого документа, вид якого встановлюється комісіонером самостійно.

Приймають товари на комісію від громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства після пред'явлення паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.

Магазини приймають на комісію нові і непродовольчі товари, що були у вживанні.

У договорі комісії визначається продажна ціна прийнятого на комісію товару, розміри комісійної винагороди, оплата витрат комісіонера по зберіганню товару, порядок зниження ціни товару, терміни реалізації товару до і після його зниження ціни.

Комісіонер несе повну відповідальність перед комітентом за втрату і пошкодження товару, прийнятого на комісію.

Комісійна торгівля повинна здійснюватися в строгій відповідності з діючими правилами продажу окремих видів товарів в частині встановленого порядку ліцензування і вимог до організації продажу відповідних товарів. Комісіонер може надати комітенту додаткові платні послуги (по прийому і оцінці товару вдома, доставці великогабаритних товарів від комітента в магазин і ін.).

Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами в наочній і доступній формі доводяться комісіонером до зведення комітентів і покупців.

Магазини не мають права приймати на комісію:

  • товари, відповідно до законодавства вилучені з обороту або роздрібний продаж яких заборонений або обмежений;
  • товари, що не підлягають поверненню або обміну на аналогічний товар інших розміру, форми, габариту, фасону, забарвлення або комплектації (предмети особистої гігієни, парфюмерно-косметичні товари, білизняні і панчішно-шкарпеткові вироби, товари побутової хімії і ін.).

Прийом товарів на комісію оформляється документом, складеному в двох екземплярах. Перший екземпляр передається комітенту, другий залишається у комісіонера. Якщо на комісію здається одночасно декілька товарів, їх найменування і ціни указуються в переліку товарів, прикладеному до документа, що засвідчує прийом товарів.

До кожного товару прикріпляється товарний ярлик, а до дрібних товарів (годинник, брошки і т. д.) прикріпляється цінник з вказівкою номера договору комісії і продажної ціни. У переліку товарів, прийнятих на комісію, і в товарному ярлику дається характеристика стану товару з вказівкою – новий це товар або вживаний, ступеня зносу і інших ознак.

Товарний ярлик і перелік товарів, прийнятих на комісію, повинні бути підписані комісіонером і комітентом.

Якщо на комісію приймається товар, відносно якого повинна бути представлена інформація про підтвердження відповідності товару встановленим вимогам, терміни придатності або терміни служби, проте така інформація відсутня, комісіонер при продажу товару повинен повідомити покупця про відсутність таких відомостей.

Ціна товару, а також розмір комісійної винагороди, яка комітент зобов'язаний сплатити комісіонеру, визначаються угодою між ними.

При укладенні договору комісії узгоджуються порядок і розміри зниження ціни товарів, прийнятих на комісію, а також спосіб повідомлення комітента про виклик і терміни його явки.

Комісіонер несе відповідальність перед комітентом за втрату, недостачу або пошкодження товару, що знаходиться у нього, переданого комітентом для продажу.

Виплата комітенту грошей за проданий товар виробляється не пізніше ніж на третій день після його продажу після пред'явлення документа, підтверджуючого укладення договору комісії, паспорта або іншого документа, що засвідчує особу. За бажанням комітента виплата йому грошей за проданий товар може вироблятися магазином по безготівковому розрахунку через кредитні організації.

Магазин може повернути прийнятий на комісію, але не проданий товар, а також виплатити гроші за проданий товар особі, уповноваженій комітентом, при пред'явленні ним довіреності, оформленої в установленому порядку, і документа, підтверджуючого укладення договору комісії.