Обладнання для фасування та пакування товарів, їх класифікація

На оптових базах і складах використовується різне фасувальне устаткування.

За призначенням воно ділиться на устаткування для фасування і упаковки бакалійних товарів (автоматичні дозатори, механізовані потокові лінії) і устаткування для фасування і упаковки картоплі, овочів і фруктів (напівавтоматичні ваги і лінії для фасування і упаковки).

Для фасування цукрового піску і крупи в паперові пакети порціями по 0,5 і 1 кг застосовують автоматичні ваги. Їх продуктивність – 1500 пакетів в годину при масі порції 1 кг. Похибки дозування, що припускається ±0,5% номінальної маси. Застосовують їх в цехах централізованого фасування, де вмонтовують стаціонарно на підлозі. Автоматичні ваги підлягають перевірці і тавруванню органами Держстандарту.

Фасування цукерок, пряників і інших продовольчих товарів виробляють за допомогою установки для фасування в пакети з полімерної плівки. Масу порції визначають на електронних вагах.

У крупних цехах централізованого фасування застосовують автомати для фасування і упаковки товарів.

Для виготовлення подвійних паперових пакетів, фасування і упаковки в них цукрового піску порціями до 1 кг застосовують автомати продуктивністю 3600 пакетів в годину з похибкою дозування кожної порції, що припускається, в межах +1,5%.

Промисловість виробляє автомати для фасування і упаковки в пакети з полімерної плівки цукрового піску, круп, куховарської солі і інших сипких товарів порціями 0,5-1 кг, продуктивністю до 2700 пакетів в годину при масі порції 1 кг.

Для фасування і упаковки товарів можуть бути використані механізовані і автоматизовані потокові лінії.

У механізованих лініях майже всі технологічні операції виконуються за допомогою машин, керованих персоналом. До складу таких ліній входять автоматичні ваги і автоматичні укладальники фасованих товарів в тару-устаткування. Механізована лінія має продуктивність до 3000 пакетів в годину при масі порції 1 кг.

Автоматизовані потокові лінії оснащені комплексом машин, що автоматично виконують всі технологічні операції. Використовують їх для фасування і упаковки цукрового піску і круп.

Спеціальні машини використовують для упаковки овочів, фруктів, картоплі в рукавну бавовняну і полімерну сітку. Їх продуктивність досягає 1200 пакетів в годину при масі порції не більш 3 кг.

Для автоматичної упаковки овочів, фруктів і картоплі в полімерну сітку застосовують автомати продуктивністю 780-1200 пакетів в годину залежно від маси порції.

Є також механізовані потокові лінії для фасування і упаковки картоплі в полімерну сітку, а також моркву в поліетиленові пакети і ін. Їх продуктивність складає 600 порцій в годину при масі порції картоплі 3 кг і масі порції моркви 1 кг.

Джерела:

  1. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. /Під ред. Н.М. Ушакової / - К.: “Хрещатик”, 1999. – 800с.
  2. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – Киев: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с.
  3. Лукашевич В.В. Основы менеджмента в торговле. – М.: Экономика, 1996. – 191 с.
  4. Экономика торгового предприятия: Учеб. Пособ. /С.Н. Лебедева, Н.А. Казиначикова и др.- 2-е изд. – Минск: Новое знание, 2002.
  5. Пигунова О.В. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли. – М.: Издательско-книготорговій центр “Маркетинг” , 2002.