Організація тарного господарства в торгівлі

Збір і повернення тари здійснюють підприємства торгівлі, громадського харчування, заготовчі і виробничі підприємства. При цьому вони керуються спеціальними Правилами, які допускають інший порядок застосування, обігу і повернення тари, якщо він передбачений в договорі.

Значне навантаження лягає на підприємства торгівлі, які залежно від виконуваних ними функцій і товарно-галузевого профілю виконують дуже обширний круг операцій з тарою, основними з яких є наступні: приймання тари по кількості і якості; розкриття; вивільнення від товару; короткочасне зберігання і накопичення відвантажувальних партій; вивіз; здача по кількості і якості тарозбираючим (тароремонтним) підприємствам або виробникам (постачальникам) товарів; документальне оформлення тарних операцій.

Приймання тари по кількості і якості здійснюють матеріально відповідальні особи, причому тару, що поступила з товаром, приймають одночасно з товаром. Кількість тари, що поступила, звіряють з даними супровідних документів.

Приймаючи тару за якістю, слід переконатися в її відповідності вимогам стандартів, перевірити правильність маркування. Необхідно також переконатися у відповідності фактичної якості тари якості, вказаній в супровідних документах. Перевіряється правильність цін, відповідність їх цінам, встановленим в договорі.

При виявленні неналежної якості тари або розбіжностей в її кількості одержувач зобов'язаний скласти акт, який служить підставою для пред'явлення претензії до постачальника. Порядок складання акту і пред'явлення претензії до постачальника визначений в інструкціях про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості і якості.

Для розкриття тари використовують спеціальні інструменти: топірець-обценьки, трубчасті обценьки, молотки (залізний і дерев'яний), набійки обручів (дерев'яна і металева), кліщі, ножі для розкриття картонних ящиків і розпорювання мішків.

Звільнена від товарів і приведена в порядок тара повинна бути розсортована по видах і зосереджена в спеціально відведених місцях.

Дерев'яну тару зберігають на підтоварниках штабелями, укладеними по видах і призначенні. Тару з-під товарів, що володіють специфічним запахом, зберігають окремо. Мішки після очищення їх від залишків товарів сортують по видах і категоріях і укладають кіпами на зберігання в сухих приміщеннях. До кожної кіпи прикріплюють бирку, в якій указують категорію і кількість мішків.

Металеві бочки зберігають на підтоварниках під навісом. Скляну тару, укладену в транспортну тару, також зберігають під навісом.

Не можна зберігати тару в безладно складених купах, м'яку тару – в сирих місцях, на кам'яних підлогах без дерев'яних настилів або прокладок. Тара разового користування після розкриття і вивільнення від товару підлягає утилізації. Паперова і картонна тара використовується як макулатура.

Деяка частина полімерної тари може бути використана як вторинна сировина хімічних виробництв. Як матеріали для ремонту тари рекомендується використовувати відходи дерев'яної тари.

Для різних видів поворотної тари встановлені певні терміни повернення їх підприємствам-виробникам, а за відсутності відомостей про виробника товарів – відправнику. У зв'язку з цим дуже важливий регулярний вивіз тари.

Для підвищення коефіцієнта завантаження транспорту нарощують борти автомашин, застосовують напівпричепи великої місткості. Однотипну тару укладають правильними рядами з максимальною густиною, забезпечуючи при цьому необхідний «зв'язок». Укладену тару перев'язують мотузком і закривають брезентом.

Завершальні операції з тарою, виконувані підприємствами роздрібної торгівлі, - здача її по кількості і якості тарозбираючим (тароремонтним) підприємствам або виробникам (постачальникам) товарів і її документальне оформлення.

Для концентрації поворотної тари, вивезеної з магазинів і інших підприємств, її систематичного повернення створюються тарні склади. Вони займаються збором різних видів поворотної тари, її ремонтом, виготовленням нової тари, переробкою нестандартної або вийшла з обороту тари. Найважливішою функцією таких складів є здача відремонтованої тари її споживачам.

Наявність тарних складів дозволяє поліпшити організацію тарного господарства і забезпечити максимально можливий збір і повернення тари. На таких складах можна застосовувати сучасну технологію збору, ремонту, очищення, зберігання і повернення тари. Вони організовують централізований вивіз тари від одержувачів товарів і іншої продукції, що сприяє зниженню витрат, пов'язаних з її поверненням. Створювані тут майстерні для ремонту тари оснащуються сучасними високопродуктивними верстатами.

Тарні склади мають в своєму розпорядженні автомобільний транспорт, який використовується для централізованого вивозу тари від одержувачів товарів і іншої продукції і для повернення її виробникам або постачальникам товарів.

Операції по збору тари виконує спеціальний складальник (експедитор) або шофер, що приймає тару від матеріально відповідальних осіб по кількості і якості.

Магазини і інші тароздавальники зобов'язані заздалегідь підготувати тару до здачі і вантаження на автомашину, розсортувавши її по видах і категоріях, виписати витратну накладну.

Основним документом, підтверджуючим вивіз тари з магазина або іншого підприємства, є товарно-транспортна накладна. На її основі здійснюється оплата послуг автотранспорту по вивозу порожньої тари.

Джерела:

  1. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. /Під ред. Н.М. Ушакової / - К.: “Хрещатик”, 1999. – 800с.
  2. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – Киев: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с.
  3. Лукашевич В.В. Основы менеджмента в торговле. – М.: Экономика, 1996. – 191 с.
  4. Экономика торгового предприятия: Учеб. Пособ. /С.Н. Лебедева, Н.А. Казиначикова и др.- 2-е изд. – Минск: Новое знание, 2002.
  5. Пигунова О.В. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли. – М.: Издательско-книготорговій центр “Маркетинг” , 2002.