Авансування

Авансування – спрямування грошових коштів на організацію або розширення підприємницької діяльності, яка приносить організатору прибуток у грошовій формі. З авансування починається кругооборот капіталу (основного та оборотного). Після проходження низки стадій авансований капітал вивільняється з обороту в грошовій формі. Це дає змогу частину його спрямувати на відновлення авансованих коштів. Авансування – необхідна передумова організації будь-якого виробництва товарів та послуг. Тому кожен підприємець-початківець повинен знайти джерела коштів, необхідних для авансування в оборот. Такими джерелами можуть бути власні заощадження, банківські позики, позики на фінансових ринках, бюджетне фінансування та ін. Вибір джерела авансування залежить від відсотка, доступності джерела, терміну, на який здійснюється авансування, та ін.

Термін “авансування” визначається тривалістю кругооборогу капіталу. Авансування коштів в оборотний капітал здійснюється на коротший термін, ніж в основний капітал, у легку промисловість – на коротший, ніж у важку, тощо. Відновлення авансованих коштів після завершення кругообороту капіталу слід відрізняти від їх окупності, що визначається відношенням маси прибутку, одержаного підприємцем, до суми авансованих коштів. В Україні на рубежі XX-XXI ст. високий рівень інфляції, високі номінальні відсоткові ставки, платіжна криза надзвичайно ускладнили кругооборот капіталу, а це негативно впливає на авансування коштів, робить його надто ризикованим.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.