Аванс

Аванс – (фр. – платити наперед) – грошова сума або інша майнова цінність, що видається в рахунок наступних платежів за матеріальні цінності, виконані роботи й надані послуги. Видачу авансу в Україні здійснюють підприємства та організації лише у передбачених законодавством випадках. Зокрема, аванс сплачують працівникам підприємств та організацій у рахунок заробітної плати за поточний місяць. Аванс також видають фізичній особі як певну суму грошей (підзвітна сума) для покриття витрат, пов'язаних із виконанням доручення (наприклад, працівнику на відрядження тощо). Після виконання доручення особа, яка отримала аванс, повинна подати звіт про основні статті витрат. У міжнародній торгівлі широко використовуються купівельні аванси, які є формою кредитування експортерів імпортерами і одним із видів фірмового кредиту. Крупні західні фірми використовують аванс для імпорту сільськогосподарської продукції, сировини з країн, що розвиваються. Сума авансу, як правило, становить 10-15% від суми контракту. Аванс зараховується повністю при остаточному розрахунку за товари, роботи, надані послуги або частинами при оплаті окремих партій товару, етапів виконаної роботи. У разі розірвання угоди або невиконання отримувачем авансу своїх зобов'язань аванс підлягає поверненню.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.