Авансове рефінансування

Авансове рефінансування – метод управління державним боргом, за якого державне казначейство може подовжувати термін погашення своїх ринкових цінних паперів через надання можливості їх власникам придбати нові довготермінові зобов'язання з дещо вищими доходами. Авансове рефінансування доцільно використовувати за зростання рейтингу нових цінних паперів, що дає можливість надавати за них нижчу відсоткову ставку й водночас вилучати старі цінні папери з нижчою дохідністю.