Ж

Жалування

Жалування – форма оплати робочої сили і певною мірою результативності праці найманих працівників розумової і деяких працівників фізичної праці, сума зарплати яких не залежить від відпрацьованого часу або інтенсивності праці за умови виконання колективного договору.

Женевські конвенції (вексельні та чекові)

Женевські конвенції (вексельні та чекові) – міжнародні угоди, що регламентують та уніфікують правила вексельного і чекового обігів, а також порядок використання векселів і чеків у платіжному обігу. Укладені на конференціях у Женеві в 1930 і 1931. В 1930 прийнято три вексельні конвенції, у 1931 – три чекові.

Жирант

Жирант – (іт. girant – перевести суму) – особа, яка передає письмове боргове зобов'язання, видане на її ім'я, іншій особі, що засвідчує передаточний напис на борговому зобов'язанні.

Жиро

Жиро – (іт. girо – обіг, оборот) – різновид безготівкових розрахунків (жиророзрахунків), які здійснює банк, перераховуючи суми з одного рахунку на інший. Те саме, що й індосамент (передатний напис на векселі, чеку), розпорядження клієнта банку про перерахування певної суми грошей на рахунок третьої особи.

Розрізняють жиро іменні та на пред'явника. В іменному зазначають особу, якій передають документ, а водночас і права жиро на пред'явника містить лише підпис жиранта і може переходити з рук у руки без підписів його наступних тримачів. Жиранти відповідають по векселю як солідарні боржники. Жирант може зняти з себе відповідальність, зробивши при написі застереження «без обороту на мене».

Жиробанки

Жиробанки – банки, які здійснюють безготівкові розрахунки між клієнтами. Виникли у XVI-XVII ст. Найвідомішими на той час були вексельний банк у Гамбурзі (1619), Віссельбанк в Амстердамі (1609). Вони, а також аналогічні банки в Італії, Німеччині, Франції, Голландії та інших західноєвропейських країнах відкривали клієнтам рахунки в умовних розрахункових одиницях ("банківських монетах") з певним вмістом золота або срібла (Гамбурзький жиробанк – у банківських марках, 27,75 якої були прирівняні до однієї вагової одиниці срібла), приймали внески та за наказами власників рахунків (жиронаказами) здійснювали перерахунки з рахунку одного клієнта на рахунок іншого.

Жиронаказ

Жиронаказ – у країнах Заходу письмовий наказ клієнта банкові або ощадній касі про перерахування певної суми з поточного рахунку клієнта на поточний рахунок третьої особи або установи.

Жироринок

Жироринок – вид безготівкових банківських розрахунків, що полягає у перерахуванні грошових сум з одного рахунку на інший за дорученням власника рахунку.

Жиророзрахунки

Жиророзрахунки – вид безготівкових розрахунків, які здійснюють банки та ощадні каси через перерахування сум з одного рахунку на інший за дорученням клієнта. Жирорахунками називають також будь-які види безготівкових розрахунків.

Жиросистема

Жиросистема – система платежів через рахунки у поштових відділеннях, за якої клієнт може відкрити рахунок і переказати кошти з нього іншим власникам поштових та банківських рахунків.

Жироцентрали

Жироцентрали – вид кредитних установ, які виконують функції центральних банків для муніципальних ощадних кас, що є комунальною власністю.