Запаси корисних копалин

Запаси корисних копалин – кількість мінеральної та органічної сировини в надрах Землі, виявлена під час геологорозвідувальних робіт. Залежно від ступеня освоєння родовищ і використання їх у народному господарстві. Запаси корисних копалин поділяють на три категорії А, В, С.

 

В категорії А виділяють:

А1 – достатньо вивчені, розвідані й підготовлені до видобутку, призначені для експлуатаційних робіт підприємств,

А2, так само, як і А1, достатньо вивчені, розвідані й підготовлені до видобутку, призначені для проектування та будівництва підприємств.

В – геологічно обумовлені, відносно розвідані запаси з попередньо вивченим складом і властивостями, які покладено в основу їх технологічного використання (запаси для обґрунтування капітального будівництва заводів).

До категорії С відносять:

С1 – запаси для організації геологорозвідувальних робіт на основі визначення їх геофізичних даних з прив'язкою до геологічного родовища та орієнтовною апробацією родовищ (запаси під перспективні плани промисловості),

С2 – запаси, визначені на основі їх геологічного вивчення або геологічного прогнозу (запаси перспективного планування народного господарства та планування геологорозвідувальних робіт у межах районів або басейнів).

Запаси корисних копалин в Україні оцінюються приблизно у 7 трлн. дол.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.