Запаси

Запаси – наявність відповідних матеріальних ресурсів, до яких належать засоби виробництва, предмети споживання, інші цінності, необхідні для забезпечення розширеного відтворення, обслуговування сфери нематеріального виробництва та задоволення потреб населення, і ще не використовуються.

 

Розрізняють такі види запасів:

  • виробничі (засоби виробництва на складах підприємства, організації, будови для забезпечення безперебійного виробничого процедуру, які постійно перебувають в обігу і поповнюються),
  • страхові або гарантійні (запаси на підприємствах і в організаціях важливих видів сировини, матеріалів, енергоносіїв на випадок перебоїв у їх постачанні. У колгоспах, агроспілках, фермерських господарствах створюють страхові запаси насіння і кормів на випадок загибелі посівів або несприятливих умов зимівлі худоби). Страхові запаси у звичайних умовах є недоторканими і використовуються лише тоді, коли виникає загроза виробничому процесу,
  • збутові або товарні (готова продукція, призначена для реалізації, яка перебуває на складах підприємств, базах збутових і торговельних організацій. Вона вийшла зі сфери виробництва, але ще не надійшла до споживачів).

Запаси вимірюють у натуральних одиницях (штуках, метрах, кілограмах, тоннах) і в грошовому вираженні. Вони є необхідним елементом товарного обігу, умовою безперебійного товарообороту і всього процесу відтворення. Нагромадження запасів готової продукції свідчить про відсутність належного попиту. В економічній науці ще виділяють запаси поточні, сезонні, оцінка формування і використання яких також потребує відповідних матеріальних ресурсів.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.