Буферні запаси

Буферні запаси – мінімальний запас, необхідний для нормального функціонування підприємства. Належить до оборотного капіталу й фінансується з короткотермінової заборгованості а також із коштів, які є джерелом запасів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.