Стратегічні запаси

Стратегічні запаси – державні запаси продовольства, палива, товарів, а також запаси сировини у нерозроблених родовищах, які створюються для забезпечення економічної безпеки та на випадок непередбачених критичних ситуацій.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.