Наднормативні запаси

Наднормативні запаси – це запаси матеріальних ресурсів на підприємствах і в господарських об’єднаннях, що перевищують визначені нормативи. Нормативами матеріальних цінностей регламентуються мінімальні й достатні запаси для потреб виробництва, незавершеного виробництва і готових виробів.

Різновид наднормативних запасів – зайві, непотрібні для конкретного виробництва матеріальні цінності, накопичені на складах підприємств, що негативно впливає на використання виробничих ресурсів, уповільнює оборотність оборотних засобів, знижує рентабельність підприємств. Головні причини утворення наднормативних запасів матеріальних цінностей на виробництві необґрунтоване завищення потреб у матеріальних ресурсах при плануванні їх закупівель, недисциплінованість постачальників у дотриманні визначених договорами частоти і термінів відвантаження, завищені норми транзитних відвантажень, завищенні норми виробничих затрат, недовиконання виробничих програм, випуск неякісної продукції, відмова споживачів від своїх договірних зобов’язань через зміни ринкової кон’юнктури або виробничих планів та ін.

Наднормативні запаси були найбільшою мірою властиві для командно-адміністративної економіки, значною мірою для перехідної економіки. Своєчасна реалізація наднормативних запасів матеріальних ресурсів виробництва і залучення їх у господарський оборот – істотний резерв підвищення ефективності використання засобів виробництва. Найважливішими напрямами економічно виправданого використання наднормативних запасів матеріальних цінностей на виробничих підприємствах є їх промислова переробка на власному виробництві (використання на погреби конверсії (диверсифікації) або замість відсутніх, але необхідних для основного виробництва матеріалів, що затримують виробничий процес (якщо така замша не призводить до погіршення якості виготовлюваної продукції), організація переробки наднормативних матеріальних цінностей на підприємствах суміжного виробництва для наступного їх використання на власному виробництві або для відправки споживачам, реалізація їх на оптовому ринку матеріальних ресурсів самостійно або через посередницькі комерційні структури .

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.