Запаси матеріальних цінностей

Запаси матеріальних цінностей – готова продукція, сировина, матеріали, паливо, запасні частини, інструмент, власні та куплені, напівфабрикати, незавершене будівництво, тара, які на певний момент є на підприємствах, складах.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.