Посягання на основи господарської діяльності

Посягання на основи господарської діяльності – це умовна група суспільно-небезпечних діянь, які спрямовані на підрив основ господарської діяльності і відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України. До таких злочинних посягань, зокрема, належать: здійснення заборонених видів господарської діяльності (ст. 203 КК); порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю (ст. 202 КК); фіктивне підприємництво (ст. 205 КК); незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів (ст. 204 КК); протидія законній господарській діяльності (ст. 206 КК).

 

Однією з найважливіших засад підприємницької діяльності є законність. Чинне законодавство встановлює низку обмежень щодо здійснення окремих видів підприємницької діяльності. Так, згідно із ст.4. Закону України від 7.II.1991 «Про підприємництво» діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виготовленням і реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї, вибухових речовин, охороною об'єктів державної власності, видобуванням бурштину, охороною окремих особливо важливих об'єктів права державної власності, перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, а також діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних, судово-психіатричних експертиз та розробленням, випробуванням, виробництвом і експлуатацією ракет-носіїв, у т.ч. космічними запусками з будь-якою метою, може здійснюватися державними підприємствами та організаціями, а проведення ломбардних операцій також і повними товариствами; діяльність, пов'язана з виплатою та доставкою пошти, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, здійснюється винятково державними підприємствами та об'єднаннями зв'язку; діяльність, пов'язана з виробництвом бензинів моторних сумішей (А-76 Ек, А-80 Ек, А-92 Ек, А1-93 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек) з вмістом не менш як 5% високооктанових кисневмісних добавок – абсолютованого технічного спирту та етил-трет-бутилового ефіру, здійснюється нафтопереробними підприємствами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, а діяльність, пов'язана з виробництвом зазначених високооктанових кисневмісних добавок – державними спиртовими заводами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. Здійснення заборонених видів підприємницької діяльності залежно від виду цього злочину карається штрафом від 50 до 100 мінімальних розмірів заробітної плати з позбавленням права обіймати певні посади або здійснювати певну діяльність на строк до 3 років, або обмеженням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади, або займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Щодо окремих видів підприємницької діяльності встановлено спеціальну кримінально-правову заборону. Вона стосується зброї, бойових припасів та вибухових речовин (ст. 263 КК), радіоактивних матеріалів (ст. 265 КК), отруйних, сильнодіючих речовин (ст. 321 КК), наркотичних засобів або психотропних речовин, прекурсорів (ст.ст. 307, 309, 311 КК).

Щодо порушення порядку здійснення господарської та банківської діяльності Кримінальний закон (ст. 202 КК) забороняє здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), отримання якого передбачено законодавством. Кожна фізична особа, яка бажає здійснювати підприємницьку діяльність, зобов'язана зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності відповідно до «Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.ІV.1994. Перелік видів підприємницької діяльності, що можуть здійснюватися після отримання спеціального дозволу (ліцензії), встановлено в ч. 2 ст. 4 Закону України «Про підприємництво», він є вичерпним. Без такого дозволу (ліцензії), що надається Кабінетом Міністрів України або уповноваженими ним органами, не можуть здійснюватися: пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин; виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї; виготовлення і реалізація медикаментів і хімічних речовин; виготовлення пива і вина; виготовлення спирту, горілчаних, лікерних та коньячних виробів; виготовлення тютюнових виробів; медична практика; ветеринарна практика; юридична практика; створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор; торгівля алкогольними напоями; внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним і автомобільним транспортом; агентування і фрахтування морського торговельного флоту; виготовлення цінних паперів, грошових знаків і знаків поштової оплати; посередницька діяльність з приватизаційними паперами; надання послуг, пов'язаних з охороною громадян; монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів оборонної сигналізації; видобування, виробництво й використання радіоактивних речовин та джерел іонізуючого випромінювання, переробка, усвідомлення інформації, її систематизації, перетворення на знання. Здатність до такої діяльності – важливий фактор розвитку людського суспільства.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.