Завдання контролінгу ЗЕД

Контролінг ЗЕД – інструменти управління бізнес-процесами на підприємстві в умовах міжнародної торгівлі, що виник на стику економічного аналізу, планування, обліку ЗЕД, митної справи, податкового обліку, валютно-фінансових розрахунків і маркетингу.

Контролінг ЗЕД переводить управління експортно-імпортною діяльністю на підприємстві на якісно новий рівень, інтегруючи, координуючи й направляючи діяльність підприємства в рамках законодавчої бази держави на досягнення оперативних і стратегічних цілей у ЗЕД.

Джерело:

Навчальний посібник за дисципліною „Контролінг зовнішньоекономічної діяльності” (для студентів спеціальності 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 4 курсу денної й заочної форм навчання) Укл.: Л.І. Рябенко, М.М. Шиков – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 204 с.