Запаси на підприємстві

До запасів на підприємстві відносяться:

  • сировина;
  • матеріали для виробництва;
  • напівфабрикати;
  • МШП;
  • незавершене виробництво;
  • готова продукція на складі;
  • товари, придбані на перепродаж.

Облік запасів на підприємстві здійснюються згідно (П(с)БО «Запаси»). Наднормативні запаси приводять до «заморожування» високоліквідних коштів. Це в першу чергу приводить до недоодержання доходів за депозитними внесками підприємства, а в друге, така ситуація веде до зменшення оборотності оборотних коштів, що в остаточному підсумку знижує загальний коефіцієнт рентабельності.

Підприємства в значній ступені зацікавлені в збереженні рентабельності своїх активів як коштів при оцінці своєї діяльності.

Фактори, що впливають на запаси:

  • потужність підприємства;
  • обмежені складські приміщення;
  • умови поставки (час поставки, обсяги поставки, знижки).

Джерело:

Навчальний посібник за дисципліною „Контролінг зовнішньоекономічної діяльності” (для студентів спеціальності 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 4 курсу денної й заочної форм навчання) Укл.: Л.І. Рябенко, М.М. Шиков – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 204 с.