Величина

Величина – кількісно-якісна характеристика розмірів, явищ, процесів, ознак, властивостей, показників у їх співвідношенні, взаємозв'язку, міри змінюваності. Розрізняють величини абсолютні (відображають абсолютні розміри явищ і процесів в одиницях міри, маси, довготи, обсягів тощо), відносні (співвідношення у вигляді відсотків, коефіцієнтів) та середні (характеризують величину показника у розрахунку на одиницю сукупності).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.