Абсолютні величини

Абсолютні величини – показники, що виражають розміри суспільних явищ у вигляді кількості одиниць сукупності або величин, які характеризують їх ознаки. Абсолютні статистичні величини показують розміри (рівні, обсяги) суспільних явищ у певних конкретних умовах місця і часу (кількість населення країни, області, населеного пункту, території певної адміністративної одиниці тощо). Абсолютні статистичні величини поділяють на індивідуальні й сумарні (підсумкові) індивідуальні.

 

Абсолютні величини виражають кількість одиниць спостереження або розміри певних кількісних ознак в окремих одиницях певної сукупності об'єктів. Такими можуть бути кількість робітників та розмір заробітної плати окремого робітника, стаж його роботи їх одержують безпосередньо в процесі статистичного спостереження і фіксують у первинних облікових документах. Ці абсолютні величини є основою будь-якого статистичного дослідження. Сумарні абсолютні величини характеризують підсумкову величину ознаки певної сукупності об'єктів, охоплених статистичним спостереженням їх одержують або прямим обчисленням кількості одиниць спостереження, або підсумовуванням значень ознаки в окремих одиницях сукупності, а також у результаті спеціальних розрахунків. За допомогою таких розрахунків визначають наприклад, кількість населення у перспективі, прогноз валовою збору сільськогосподарських культур, грошових надходжень. Абсолютні величини необхідні для багатьох господарських розрахунків і широко використовуються в статистично-економічному аналізі, в наукових дослідженнях, у повсякденній практичній роботі економічних служб всіх галузей діяльності людини. Вони є вихідними даними для всіх форм і методів кількісної характеристики суспільних явищ і процесів.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.