Надзвичайна екологічна ситуація

Надзвичайна екологічна ситуація – умови навколишнього природного середовища та соціально-економічного розвитку, в яких певний стихійний природний чи цілеспрямований техногенний фактор або їх сукупність вийшли за межі зони оптимального комфортного стану і деструктивно діють на соціально-економічний розвиток і стан навколишнього природного середовища, загрожуючи існуванню різних форм життя.

Головне завдання суспільства щодо подолання надзвичайної екологічної ситуацї, за якої в країні, регіоні чи окремій місцевості сталися суттєві негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що потребують вжиття надзвичайних заходів з боку держави, передбачають: правове та соціально-економічне регулювання відносин, які виникають під час вжиття надзвичайних заходів, спрямованих на захист життя і здоров’я людей та нормалізацію екологічного стану на території зони надзвичайної екологічної ситуації; визначення порядку встановлення економіко-правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації, його організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, передусім відповідного режиму інвестування на цій території процесів використання, охорони та відтворення природних ресурсів; визначення порядку відшкодування шкоди, заподіяної юридичним та фізичним особам внаслідок виникнення надзвичайних екологічних ситуацій або проведення робіт з ліквідації їх наслідків.

Високий рівень антропотехногенного навантаження в Україні спричиняє щорічно до 300 надзвичайних техногенних ситуацій і до 500 – природних. За масштабами та наслідками вони стають все більш руйнівними. Зокрема, 1998 в Україні виникло 2117 надзвичайних ситуацій, в тому числі: 713 – техногенного, 424 – природного (150 медико-біологічного), 980 – іншого характеру (відповідно до Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій), внаслідок яких загинуло 948 і потерпіло 4499 осіб За 1993-2000 кількість надзвичайних ситуацій в Україні зросла у 18 разів.

Правове поле розв’язання проблем, пов’язаних з ліквідацією надзвичайних екологічних ситуацій – Конституція України, Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про аварійно-рятувальні служби», «Про правовий режим надзвичайного стану», «Про зону надзвичайної екологічної ситуації», інші закони і нормативно-правові акти.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.