Ключові аспекти розробки та впровадження регіонального центру інноваційно-технічного регулювання

Глобалізація, яка стала однією з визначальних характеристик сучасної світової економіки, поставить перед урядами багатьох країн проблемні питання пошуку нових форм і методів адаптації національного економічного та політико-правового середовища. Швидкі зміни факторів, які визначають конкурентоспроможність окремих фірм та цілих держав на світових ринках, динамічний розвиток глобальних відносин змушують уряди при формуванні умов економічного зростання і дедалі більш активно звертатися до проблем забезпечення національної конкурентоспроможності у глобальному масштабі.

Важливим для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки є перехід України на інноваційний розвиток. Залежність України від імпорту, надмірні масштаби якого обумовлюють вимивання в теперішній час з економіки країни величезних коштів в інтересах інвестування країн - імпортерів своєї продукції в Україну, унеможливлюють створення нових робочих місць, необхідних для забезпечення повної зайнятості робочої сили, та сприяння інноваційному розвитку секторів економіки України. Однак становлення країни, як високотехнологічної конкурентоспроможної держави, неможливе без впровадження новітніх технологій.

Інноваційна модель розвитку – це забезпечення структурних зрушень в економічному процесі країни та підвищення її технологічного рівня. Її реалізація передбачає науково-дослідницьке забезпечення довгострокових програм розвитку, створення механізму фінансування нововведень, реалізацію концепцій маркетингу в підрозділах інноваційної організації, здійснення інноваційних програм, створення прогресивної системи інформаційного забезпечення, вирішення стратегічних і соціальних суспільних проблем.

Пропонуємо формування механізму управління інноваційно-активними підприємствами за допомогою інноваційної моделі створення регіонального центру інноваційно-технічного регулювання:

Модель створення регіонального центру інноваційно-технічного регулювання (РЦІТР) для забезпечення інноваційного розвитку інноваційно-активних підприємств

Дана модель була розроблена за участю ДП «Кривбасстандартметрологія», НДГРІ (Криворізький національний університет) та промислових підприємств криворізького регіону.

Метою створення регіонального центру інноваційно-технічного регулювання є практична реалізація державної програми інноваційного розвитку економіки України.

Основними напрямками реалізації проекту створення РЦІТР є:

  • Створення контролюючого органу стандарту якості готової продукції регіону.
  • Розвиток інноваційної інфраструктури.
  • Трансферт технологій.
  • Інжинирінг (контроль якості і ін.).

Основними етапами впровадження проекту створення моделі РЦІТР є:

  1. Створення робочої групи з числа учасників даного проекту.
  2. Проведення інвентаризації існуючих випробувальних потужностей.
  3. Програма дооснащення єдиної випробувальної бази.
  4. Створення єдиного оператора з повним реєстром і доступом до випробувальної бази.
  5. Акредитація в Європі для інспектування і приймання за кордоном.

Джерелами інновацій на сьогоднішньому етапі можуть бути наукові дослідження та знання, отримані в процесі навчання на власному досвіді. Елементами інноваційної моделі країни повинні бути матеріально-технічні, фінансово-організаційні й кадрові можливості, соціально-психологічні фактори колективу.

Запропонована модель створення регіонального центру інноваційно-технічного регулювання (РЦІТР) для забезпечення інноваційного розвитку інноваційно-активних підприємств надасть змогу впровадження якісно нового етапу інноваційного розвитку України.

Джерело: Андрюшко А.К. «Ключові аспекти розробки та впровадження регіонального центру інноваційно-технічного регулювання»