Виробничий потенціал економіки

Виробничий потенціал економіки – реальний обсяг продукції, яка може бути вироблена за повного використання ресурсів. При трактуванні виробничого потенціалу економіки наголошують на використанні трудових ресурсів. Під повним використанням трудових ресурсів розуміють відсутність лише циклічного типу безробіття. Структурне і фрикційне безробіття вважають явищами закономірними в процесі розвитку економіки, тому використовують нерідко ще й поняття «рівень безробіття за повної зайнятості», яке і мають на увазі при визначенні виробничого потенціалу економіки, тобто наявність безробітних, зумовлена не циклічним спадом виробництва, а іншими факторами, не є підставою для виникнення питання про неповне використання трудових ресурсів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.