Контролер

Контролер – 1) особа, яка має право здійснювати контроль, перевіряти законність дій підприємств, організацій, установ, окремих громадян та державних органів, 2) посадова особа фірми, компанії, яка в окремих країнах Заходу відповідає за бюджет, бухгалтерський облік та аудит.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.