Аналітичний облік

Аналітичний облік – система господарського обліку, що здійснюється на аналітичних рахунках, які відкриваються з метою конкретизації, деталізації синтетичних рахунків. Записи при аналітичному обліку робляться на підставі бухгалтерських документів із посиланням на них, а також зазначаються інші необхідні відомості. Реєстрами аналітичного обліку можуть бути машинограми відомості, журнали-ордери, картки, книги залежно від застосовуваної форми бухгалтерського обліку. Аналітичний облік дає деталізовані показники у вартісному, а в окремих випадках і в натуральному вираженні. Деталізація показників встановлюється залежно від конкретних умов для контролю за виконанням поставлених завдань, збереження власності тощо. Дані аналітичного обліку дають змогу постійно контролювати стан запасів усіх видів товарно-матеріальних цінностей, використання різноманітних видів основних фондів, процеси виробництва і формування витрат на виробництво продукції тощо. Цей облік тісно пов'язаний із синтетичним. Так, за синтетичним рахунком «Матеріали» можуть бути відкриті аналітичні рахунки «Цемент», «Сталь», «Азбест» тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.