Н

Нагляд за діяльністю банків

Нагляд за діяльністю банків – це заходи, за допомогою яких вищестоящі органи забезпечують стабільність і законність дій банків та ефективну організацію їх роботи (у т.ч. філіалів). Розрізняють наддержавний нагляд (здійснюється міжнародними кредитно-фінансовими організаціями та наднаціональними органами з метою координації грошово-кредитної, фінансової та валютної політики), державний нагляд (здійснюється центральним банком та Міністерством фінансів, а також міжвідомчими органами з метою контролю за дотриманням банками чинного законодавства, забезпечення їх ефективної та стабільної діяльності), аудиторський нагляд (здійснюється спеціалізованими аудиторськими організаційними або уповноваженими фізичними особами, а також спеціальними підрозділами самих банків з метою мінімізації кредитних ризиків та максимізації прибутків завдяки контролю наглядової ради за діяльністю правління банку, контролю ревізійної комісії за його роботою та ін.

Нагромаджене зношування

Нагромаджене зношування – це сукупне зношування основних засобів, що акумулюється за період їх експлуатації та визначається додаванням за попередні періоди.

Нагромадження

Нагромадження – 1) перетворення частини прибутку на капітал, а щодо речового змісту – збільшення запасів майна, основних фондів, матеріалів та ін.; 2) частка національного доходу, що використовується на поповнення виробничих та невиробничих фондів у народному господарстві, а також страхових запасів та резервів.

Нагромадження капіталу

Нагромадження капіталу – процес перетворення додаткової вартості на капітал, у т.ч. на різні типи капіталу (капіталістичної власності). Для капіталізму характерне розширене відтворення, за якого частина додаткової вартості спрямовується у фонд нагромадження, а інша – споживається як дохід. Перетворення додаткової вартості на капітал здійснюється за наявності на ринку додаткових засобів виробництва, додаткової робочої сили і додаткових засобів, необхідних для її залучення.

Нагромаджувальний вклад

Нагромаджувальний вклад – це ощадний вклад, за якого вкладник повинен, згідно з наданим йому правом, періодично поповнювати свій вклад (вносити на нього додаткові суми). Щомісячно нараховані відсотки за таким вкладом додаються до суми вкладу.

Надійність продукції

Надійність продукції – це економічна категорія, яка визначає суттєву, обумовлену сукупність корисних властивостей товару. Надійність продукції передбачає передусім конкурентоспроможність, забезпечення належної ефективності в роботі, високу якість виробу для задоволення соціально-етичних потреб споживача.

Надійність продукції – це комплексна властивість техніко-технологічного об’єкта (машин, приладів, обладнання, продуктів харчування та ін.) виконувати задані функції, зберігаючи при цьому свої основні експлуатаційні характеристики у визначених параметрах. Надійність продукції характеризується такими показниками, як безвідмовність у роботі, витривалість, технічний ресурс, термін роботи, ремонтопридатність, здатність до зберігання у заданих умовах та ін.

Надійність техніки

Надійність техніки – це здатність машин, механізмів та устаткування безвідмовно функціонувати впродовж установленого терміну.

Надбавка до державного податку

Надбавка до державного податку – додатковий податок, що встановлюється у відповідній пропорції до державного податку і надходить до місцевого бюджету.

Надбавка до заробітної плати

Надбавка до заробітної плати – грошові виплати найманим працівникам понад заробітну плату, що виплачуються з метою стимулювання їх до продуктивнішої праці, економії ресурсів, підвищення кваліфікації та професійної майстерності, а також за роботу в несприятливих умовах виробництва.

Надбавка до митного збору

Надбавка до митного збору – підвищення митних тарифів, що здійснюється в економічних (у т.ч. фіскальних) і політичних цілях.