Нагромаджувальний вклад

Нагромаджувальний вклад – це ощадний вклад, за якого вкладник повинен, згідно з наданим йому правом, періодично поповнювати свій вклад (вносити на нього додаткові суми). Щомісячно нараховані відсотки за таким вкладом додаються до суми вкладу.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.