Управлінські кадри

Управлінські кадри – працівники сфер матеріального та нематеріального виробництва, діяльність яких пов'язана з виконанням функцій управління виробництвом.

Розрізняють три основні ланки управлінських кадрів:

  • керівники – мають право приймати рішення і керують їх втіленням у практику;
  • фахівці – здійснюють підготовку різних варіантів рішень та беруть участь в їх реалізації;
  • допоміжний персонал – займається збором інформації, підготовкою документів для керівників і фахівців.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.