База контракту

База контракту – один із декількох сортів, марок товару, який дозволяється поставляти за біржовим контрактом за ціною, що дорівнює біржовому котируванню.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.