Гарантійний контракт

Гарантійний контракт – 1) контракт, що гарантує надання певних послуг протягом усього терміну його дії, 2) контракт, за яким фізична або юридична особа зобов'язується бути гарантом. Гарантійний контракт укладається переважно на проведення наукових досліджень, проектно-конструкторських розробок, експериментів тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.