Міжнародний контракт

Міжнародний контракт – офіційна угода між сторонами, що перебувають у різних країнах, на поставки товарів і послуг, яка обумовлює права й обов'язки сторін (контрагентів). Якщо контрагенти належать до різних країн, але підприємства розміщені на одній території, контракт не вважається міжнародним. Він вважатиметься таким, якщо укладений між сторонами, які належать до однієї держави, а їхні підприємства розміщені в різних державах.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.