Контракти в зустрічній зовнішній торгівлі

Контракти в зустрічній зовнішній торгівлі – докладно розроблений контрагентами різних країн документ, який регламентує зустрічні зобов'язання у процесі бартерної та зустрічної торгівлі, переробці давальницької сировини, забезпечення комплектації устаткування, що закуповується.

Предмет бартерних контрактів – безвалютний обмін товарами за наявності реальної оцінки обсягів такої торгівлі (що є основою для визначення суми страхування та інших розрахункових операцій), а також постачання або зменшення обсягів поставок товарів.

 

Предметом контрактів із зустрічних закупівель є придбання частини імпортних товарів через надання банківських гарантій або права імпортерам утримувати гарантійні суми з чергових платежів іноземний експортер може доручати виконання зустрічних зобов'язань іншій фірмі, але відповідальність за їх виконання несе сам. На зустрічну торгівлю в середині 90-х припадало від 20 до 30% світової торгівлі, що сприяло економії валюти на імпорт товарів і послуг.

Контракти на переробку давальницької сировини укладають по-перше, коли одна країна може добувати більшу її кількість, ніж це потрібно для задоволення внутрішніх потреб, а інша має надлишкові потужності для її переробки, по-друге, постачання сировини можливе у кількості, яка забезпечує отримання запланованих обсягів продукції, а також покриття витрат на її транспортування і переробку (що передбачає фіксацію відповідних цін на всі операції).

Предмет контрактів на комплектацію устаткування, яке закуповується, – вузли, запчастини й деталі до устаткування, що є засобом зниження витрат на імпорт самого устаткування (внаслідок різних термінів зношування елементів комплектуючою устаткування) іноземна фірма несе відповідальність за технічний стан придбаного устаткування і за комплектуючі вироби. У контракті може бути передбачено надання іноземному постачальнику технічної документації на комплектуючі частини, які в установлений термін доставляють до місця монтажу.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.