Підрядний зовнішньоекономічний контракт

Підрядний зовнішньоекономічний контракт – докладно розроблений суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності двох або більше країн економіко-правовий документ, що регламентує організаційно-технічні, економічні та адміністративно-управлінські відносини під час купівлі-продажу товарів і надання послуг та виконання певного комплексу супровідних робіт відповідно до індивідуальних замовлень підрядника. Підрядний зовнішньоекономічний контракт охоплює дослідницькі й проектні роботи, дослідно-конструкторські розробки, виробництво машин і устаткування за індивідуальними замовленнями, спорудження різноманітних об'єктів, надання послуг.

 

Підрядник може залучати до виконання роботи субпідрядників та інші підприємства, фірми, але за виконання замовлення (в т. ч. за терміни, якість тощо) він несе повну відповідальність. Підрядний зовнішньоекономічний контракт може передбачати поетапні терміни виконання робіт, надання права замовнику контролювати хід виконання цих етапів, здійснювати їх приймання, поетапно оплачувати виконані роботи. Оскільки роботи за підрядним зовнішньоекономічним контрактом виконують упродовж тривалого (відносно тривалого) періоду часу, їх оплата здійснюється за цінами, які враховують зміни цін на сировину, комплектуючі вироби, оплату робочої сили. У разі укладення угоди на виконання складного комплексу робіт оплата їх, як правило, здійснюється на основі узгоджених контрагентами угод одиничних розцінок на окремі види робіт.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.