Орендний зовнішньоторговельний контракт

Орендний зовнішньоторговельний контракт – докладно розроблений суб'єктами зовнішньої торгівлі економіко-правовий документ, в якому оформляються відносини майнового найму з приводу оренди орендарем однієї країни майна в орендодавця іншої країни за узгоджену плату. Розрізняють короткотермінову оренду – рейтинг, середньотермінову – хайринг і довготермінову – лізинг. Предметом контрактів на рейтинг є транспортні засоби (судна, авіалайнери, автобуси та ін.), в цих контрактах передбачається зобов'язання орендодавців здійснювати страхування і технічне обслуговування цих засобів. Такі контракти разом з послугами екіпажу або водія називають «тайм-чартерними», а без них – «бербоутами». Оплата залежить від характеру використання (а отже, й зношування) транспортних засобів, попиту й пропозиції на світовому ринку. Предметами контрактів на хайринг є транспортні засоби, сільськогосподарські машини, дорожньо-будівельні машини, монтажне устаткування тощо разом з персоналом або без нього. Страхування і технічне обслуговування цих засобів можуть здійснювати як орендарі, так і орендодавці. Оплата здійснюється аналогічно до контрактів на рейтинг. Найпоширенішою у міжнародній торгівлі є довготермінова оренда – лізинг.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.