Глобальний контракт

Глобальний контракт – контракт, що містить комплекс взаємних зобов'язань сторін, загальну вартість таких зобов'язань і допускає поділ на окремі контракти.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.