Імітація в менеджменті

Імітація в менеджменті – процес моделювання реальної ситуації та здійснення експериментів з метою пізнання можливих реальних змін ситуації.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.