Кореспондуючий рахунок

Кореспондуючий рахунок – рахунок бухгалтерського обліку, тісно пов’язаний з балансом. Відповідно до поділу балансу на актив і пасив, усі рахунки бухгалтерського обліку поділяють на активні й пасивні. Активні – рахунки, призначені для обліку господарських засобів; пасивні – рахунки, на яких здійснюють облік джерел утворення засобів та їх цільового призначення.

Господарські операції спричиняють збільшення або зменшення об’єктів, облік яких здійснюється на рахунках. Для чіткого розмежування цих змін таблиця рахунка поділена на дві протилежні за своїм значенням частини: перша (ліва) – для обліку операцій, які збільшують первинний залишок (сальдо); друга (права) – для операцій, що зменшують цей залишок. Ліву називають дебетом, праву – кредитом. В активних рахунках дебет означає збільшення об’єкта обліку, кредит – його зменшення. У пасивних – кредит означає збільшення відповідних джерел засобів, дебет – зменшення. За певний період (як правило, за місяць) підраховують суму операцій, записаних на дебеті й кредиті кожного рахунка. Сума, записана на дебеті рахунка, – дебетовий оборот, на кредиті – кредитовий оборот. Крім оборотів, на рахунках відображають залишки – як початкові (на початок періоду), так і кінцеві (на кінець періоду). Такі залишки називають сальдо.

Крім активних і пасивних рахунків, у бухгалтерському обліку використовують рахунки, які об’єднують ознаки різних рахунків.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.