Ведення рахунків

Ведення рахунків – оформлення розрахункових рахунків, облік руху засобів на бухгалтерських рахунках, облік руху коштів на власних (поточному, валютному та ін.) рахунках та рахунках клієнтів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.