Активно-пасивні рахунки

Активно-пасивні рахунки – бухгалтерські рахунки, які використовуються для реєстрації поточних операцій у грошовому вимірі. До них належать такі рахунки, як «Реалізація», «Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами« тощо. При відкритті активно-пасивних рахунків запис залишку господарських засобів на початок місяця робиться на підставі даних статей активу бухгалтерського балансу, запис залишку джерела господарських засобів на початок місяця – на підставі даних статей пасиву балансу.

Економічна суть ведення активно-пасивних рахунків полягає в тому, що дебет рахунку відображає отримані чи витрачені підприємством господарські засоби, а кредит – розміри перерахованої оплати за придбання господарських засобів або заміщення витрат. За цими рахунками сальдо показане розгорнуто (окремо дебетове й кредитове). Його визначають за допомогою аналітичних рахунків, що ведуться для «розвитку» синтетичного рахунку. Активно-пасивні рахунки можуть мати одночасно два залишки дебетовий і кредитовий або один період – дебетовий, другий – кредитовий.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.