Взаємна власність

Взаємна власність – об'єднання капіталів інвесторів для інвестицій у різні об'єкти, доходи та витрати від яких розподіляються залежно від частки інвестора в загальній сумі.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.