Власник

Власник – фізична або юридична особа, яка володіє речами, майном, цінностями, благами, об'єктами інтелектуальної власності тощо, привласнює доходи, вступає в економічні зв'язки та відносини з іншими власниками.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.