Релігієзнавчий словник – Г

Глосолавія – «говоріння різними мовами», вигукування, позбавлені будь-якого змісту, що спостерігаються у стані релігійного екстазу (наприклад, у п'ятидесятників). Глосолавія – результат психічного перенапруження, яке викликано так званим хрещенням духом, тобто дією «божественного духу» на віруючого (у баптистів, молокан та п'ятидесятників).

Говіння – один з обрядів православної церкви, що готує віруючих до таїнства причастя і сповіді. Людина, яка говіє, зобов'язана відвідувати церковні служби, молитися вдома, постити, тобто не їсти м'яса, молока, тваринних жирів тощо.

Гріх – одна з основних християнських морально-етичних категорій, яка означає порушення волі Бога, падіння Адама і Єви, які, згідно з Біблією, скуштували плід забороненого дерева пізнання добра і зла. Гріх – поняття, за допомогою якого релігійна мораль оцінює дії, що суперечать Божим заповідям. Під гріхом релігія також розуміє стан душі, який виникає під дією порушення заповідей релігійної моралі.

Гугеноти – прибічники протестантсько-кальвіністської церкви у Франції (див. Варфоломіївська ніч).

Гурії – фантастичні прекрасні діви, які існують, згідно з ученням ісламу, для усолоджування праведників у раю. У Корані гурії визначаються як «чисті жінки», яких не торкались ні люди, ні джини.

Джерело:

Лебедєва Н.Г. та ін. Релігієзнавство: Навч. посібн./ Н.Г. Лебедєва, О.Т. Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – 293 с.