Релігієзнавчий словник – У

Ужгородська унія – приєднання частини православних парафій Закарпаття до католицької церкви в 1696 р. Католицизм місцевим населенням сприймався повільно. Лише в 1771 р. було офіційно зареєстровано Мукачівську уніатську єпархію. У післявоєнні часи в 1949 р. Ужгородська унія була ліквідована і діяльність греко-католицької церкви заборонена. Діяльність цієї церкви була відновлена в 1989 р. Проте греко-католики Закарпаття не перебувають під юрисдикцією УГКЦ, а підпорядковані безпосередньо Ватикану.

Українська Уніонна Конференція Церкви АСД – союз церков адвентистів сьомого дня України, зареєстрований в 1988 р. Об'єднує 500 громад, які налічують понад 50 тис. віруючих. У структурі Конференції створено відділи: церковного служіння, здоров'я і отримання освіти, Адвентистська Медична Асоціація України, видання релігійної літератури та ін. Керівним органом є рада церкви АСД. Містить шість регіональних конференцій: Східну, Центральну, Західну, Чернівецьку, Подільську і Південну. Організаційно входить до Європейсько-Азіатського відділення Генеральної конференції Церкви АСД.

Улеми – вчені, мусульманські знавці теології і релігійного права, які виконували функцію вчителів, релігійних проповідників, суддів, консультантів вельмож. Це імами, муфтії, каді, факихи, практично все мусульманське духовенство, а також ті, хто здійснив хаджж (паломництво) у Мекку.

Упирі – перевертні в релігійних повір'ях. Вважалося, що упирі можуть перекидатися на звірів, птахів, набувати чоловічого вигляду їх основне заняття висмоктувати кров у людей, молоко в корів, вони крадуть дощ, насилають неврожай. Уява про упирів сягає корінням в анімістичні і тотемістичні вірування. Близькими до упирів є образи русалок, водяників, відьом, лісовиків, чортів тощо. Залишки уявлень про «нечисті сили» й досі зустрічаються у народних повір'ях.

Уставник – старший півчий у православ'ї, який допомагає регенту у переписуванні нотних партій, роздачі їх хористам тощо. У старообрядців замінює священика.

Джерело:

Лебедєва Н.Г. та ін. Релігієзнавство: Навч. посібн./ Н.Г. Лебедєва, О.Т. Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – 293 с.