Релігієзнавчий словник – Ц

Цаган-Сара-Хурал – богослужіння, що здійснюють лами з нагоди Нового року («Білий місяць» – назва першого весняного місяця року за місячним календарем).

Цадик – керівник громади у хасидизмі. За уявленням хасидів цадик безпосередньо спілкується з Богом і допомагає віруючим осягнути його велич. На початку XVIII ст. цадики ходили від громади до громади, проповідували, пізніше вони осіли і місця їх проживання стали центрами паломництва.

Целібат – безшлюбність, обітниця, яку приймають католицькі священики; впроваджений у XII ст. У православ'ї обітниця безшлюбності пов'язана з прийняттям чернецтва.

Цензура духовна – система церковного контролю за виданням літератури з різних галузей знань і заборона користуватись літературою, що суперечить основним принципам християнського віровчення. Цензура духовна була запроваджена в Католицькій церкві в 1796 р. З 1559 по 1965 р. була практика складання Індексу заборонених католицькою церквою книг. У Руській православній церкві цензурою духовною відав Священний Синод з 1797 по 1917 р. У наш час правом дозволу на видання релігійної літератури володіє єпископ.

Джерело:

Лебедєва Н.Г. та ін. Релігієзнавство: Навч. посібн./ Н.Г. Лебедєва, О.Т. Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – 293 с.